Trang chủ TMĐTShopee Cách Tạo Tài Khoản Mới Trên Shopee

Cách Tạo Tài Khoản Mới Trên Shopee

Bởi ManhKey
5639 Xem

Có 3 cách để tạo tài khoản mới trên Shopee

 1. Đăng ký bằng số điện thoại
 • Bước 1: Vào mục Tôi > Chọn Đăng Ký
 • Bước 2: Điền số điện thoại của bạn và nhấn “Tiếp tục”
 • Bước 3: Điền mã xác minh được gửi tới số điện thoại bạn đã nhập
 • Bước 4: Điền Tên đăng nhập và Mật khẩu bạn muốn sử dụng cho tài khoản Shopee > nhấn Đăng ký

Lưu ý: Trường hợp bạn không thể đăng ký bằng số điện thoại,

Theo quy định của Shopee, một số điện thoại chỉ có thể liên kết hoặc tạo duy nhất một tài khoản Shopee.
Nếu bạn không thể đặt hàng / xác minh / thay đổi được số điện thoại. Xem các nguyên nhân và cách khắc phục bên dưới: 

Trường hợp Hướng xử lý
Tài khoản cũ là của bạn
1. Sử dụng tài khoản cũ → Đăng nhập bằng số điện thoại với lý do Quên mật khẩu (chi tiết )
2. Sử dụng tài khoản hiện tại  → Đăng nhập tài khoản cũ bằng số điện thoại với lý do Quên mật khẩu (chi tiết) →  Xóa tài khoản cũ (chi tiết) → Xác minh số điện thoại vào TK hiện tại (chi tiết)
Tài khoản cũ không phải của bạn Điền đầy đủ thông tin Tại Đây và đợi phản hồi từ Shopee. 
Tài khoản cũ đã bị khóa Shopee sẽ không hỗ trợ sử dụng lại tài khoản cũ hoặc liên kết số điện thoại bị khóa này với tài khoản mới.
Bạn vui lòng sử dụng số điện thoại khác.

 1. Đăng ký bằng Facebook
 • Bước 1: Vào mục Tôi > Chọn Đăng Ký
 • Bước 2: Chọn Tiếp tục với Facebook
 • Bước 3: Chọn Tiếp tục để điều hướng > Xác nhận Đồng ý
 • Bước 4: Chọn Tên đăng nhập và Ảnh đại diện mong muốn > Nhấn Đăng ký

 1. Đăng ký bằng tài khoản Google
 • Bước 1: Vào mục Tôi > Chọn Đăng Ký
 • Bước 2: Chọn Tiếp tục với Google > Chọn Tiếp tục để điều hướng
 • Bước 3: Nhập Email bạn muốn đăng ký > Chọn Tiếp tục
 • Bước 4: Chọn Tên đăng nhập và Ảnh đại diện mong muốn > Nhấn Đăng ký

You may also like

Bình luận