Trang chủ Chưa được phân loại Hiểu về “Đang điều phối ĐVVC” của shopee

Hiểu về “Đang điều phối ĐVVC” của shopee

Bởi ManhKey
5645 Xem

“Đang điều phối ĐVVC” là gì?

Là kênh vận chuyển được sử dụng trong 2 trường hợp sau:

  1. Được sử dụng để điều phối đơn hàng phù hợp với khả năng và năng suất hoạt động của từng ĐVVC được bật bởi Shop. Kênh ĐVVC này nhằm tối ưu hóa tỷ lệ lấy hàng và giao hàng thành công, giảm thiểu tình trạng quá tải cho các ĐVVC.
  2. HOẶC được sử dụng trong trường hợp các ĐVVC Shop đang bật tạm thời ngưng hoạt động tại khu vực của Shop/Người Mua nhằm tăng khả năng nhận đơn cho Shop, tránh tình trạng Người mua không đặt được hàng do không có ĐVVC khả dụng.

2. Người bán cần làm gì nếu có đơn hàng thuộc kênh vận chuyển Đang điều phối ĐVVC”?

Người bán không cần xử lý đơn hàng của Kênh vận chuyển “Đang điều phối ĐVVC”. Khi đơn hàng được phân bổ vào ĐVVC khả dụng, Người bán có thể tiến hành xử lý đơn hàng như bình thường. Shopee sẽ điều phối đơn tùy theo khả năng và năng suất hoạt động của các ĐVVC. Shop nhớ kiểm tra Kênh Người Bán mỗi ngày để kịp thời xử lý đơn nhé.

You may also like

Bình luận